• Baner

Szkoda osobowa

  • kartę informacyjną ze szpitala i pogotowia
  • historię choroby ze szpitala i innej placówki zdrowia (włączając w to wszelkie poradnie i przychodnie, w których poszkodowany był leczony, przechodził rehabilitację lub badania)
  • kartoteki medyczne
  • inne wypisy szpitalne
  • wyniki badań
  • zajęć wspomagających rehabilitację np. z siłowni, ćwiczeń fizycznych, pływalni itp.
  • opinie, zaświadczenia lekarskie (zwłaszcza o stanie zdrowia)
  • skierowania na badania, leczenie specjalistyczne i rehabilitację
  • kopie zwolnień lekarskich

Powrót szkody osobowe